تبلیغات
بفرمائید حقیقت! گوارای وجودتان! - گورباچف هم کمی دیر فهمید ولی بالاخره فهمید!

گورباچف هم کمی دیر فهمید ولی بالاخره فهمید!

 

نوشته شده توسط:محمدرضا

عده ای تازه دارند می فهمند حرف امام را که ما انقلابمان را صادر کردیم نه اینکه صادر خواهیم کرد.
امروز که مردم انقلابی شمال آفریقا و منطقه همان شعارهای انقلابی مردم ایران را سر می دهند، اکنون که شعار تشکیل حکومت اسلامی و مردمی، شعار حاکمیت قرآن، شعار کوتاه شدن دست آمریکا و ایادیش؛ گوششان را نوازش می دهد، تازه سخن امام حالیشان می شود...!
اکنون که عکس امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و حتی پرچم ایران را در دست مردم انقلابی مصر و لیبی و بحرین و یمن چشمشان را نوازش می دهد، متوجه حقیقت حرف امام می شوند؛ البته خیلی ها هم هنوز نفهمیده اند که مهم نیست، اصلا جای نگرانی نیست، دیری نخواهد پایید که می فهمند!
گورباچف هم کمی دیر فهمید ولی بالاخره فهمید!