تبلیغات
بفرمائید حقیقت! گوارای وجودتان! - أصلح بما هو أصلح

أصلح بما هو أصلح

 

نوشته شده توسط:محمدرضاایام انتخابات است دیگر! نامزدها در تکاپویند! چه قدرمومن و مهربان و دست به خیر!! شده اند، از سفره نذری و ویزیت رایگان تا شرکت در تمام جلسات ختم و عروسی کسانی که أصلا اسمشان را هم نمی دانند! 

این روزها همه کوس أناالحق می زنند و داعیه ی أصلحییت دارند!

همه حق طلب شده اند و از باطل بیزارند.

هیچ کس عیبی ندارد همه ولایتی اند و از دروغ متنفر...

کاش همیشه همینگونه بود همه مهربان بودند! همه ولایتی و پیرو خط امام بودند! و مواضعشان اینقدر صریح و شفاف بود.

اما حقیقت غیر از این است! باطل هیچ گاه نمی گوید من باطلم! باطل هیشه قیافه حق به جانبی دارد! در طول تاریخ همه طواغیت ادعای حقانیت داشته اند!

فریب تبلبغات و شعارها را نخور! أصلح (بما هو أصلح) را انتخاب کن! زیرک باش همین...


IMG4UP